Vércsapavizsga szabályzat - Lajkák

Lajkák
Fontos ismerni egy fajta múltját, hogy értsd a jelenét, hogy lásd a jövőjét ...
Tartalomhoz ugrás
Nehezített vércsapa vizsga szabályzat

I. Általános rendelkezések:
A vizsga célja:
A  nagyvad vadászatokon előforduló, sebzett vad utánkeresése kiemelkedően  fontos feladat. A vizsga illetve verseny célja annak vizsgálata, hogy a  vadászkutya alkalmas-e erre a feladatra. A  vizsgára jelentkezhet minden, az FCI által elismert származási lappal  rendelkező, bármilyen vadászkutya fajtájú kutya (FCI V. – VI. – VII. –  VIII. fcs), előzetes más vizsga, illetve életkor megkötése nélkül.  Ezen szabályzat alapján versenyek is szervezhetők, a vadászkutya versenyszabályzat általános előírásai szerint. Egy bírói csoport 6 kutyát bírálhat egy nap. Rendkívüli esetben elbírálhatnak maximum 8 kutyát. Az egyes bírói csoportokhoz, illetve a csoportokon belül a csapákhoz a sorrendet sorsolással kell megállapítani.

II. A feladatok ismertetése:
 • A vizsgán mesterséges vércsapán dolgoznak a kutyák. Csak a tiszta vezetékmunkát kell elbírálni, a viselkedést a vadnál nem.
 • A munkához legalább 6 méter hosszú vezetéket kell használni.
 • A  csapa hossza a területtől függően 800-1000 méter. Alakja nincs  meghatározva, a vezetőbíró dönti el a helyszínen, a terepadottságok  függvényében, de ügyelni kell arra, hogy minden kutyának azonos formájú  legyen. Az egyes csapák egymástóli távolsága legalább 100 méter legyen.
 • A  csapafektetést a Szabályzat Általános rendelkezések fejezet, XII/6.  pontja előírásai szerint kell elvégezni, az alább következő  szigorításokkal.
 • Valamennyi  csapát a vizsgát megelőző nap kell fektetni, hogy az éjszaka folyamán a  természetes vadmozgás azt keresztezhesse, nehezíthesse. (Ezeket a kutya  jelezheti, de nem zavarhatják meg munkájában.)
 • A csapa elejét úgy kell megjelölni, hogy a csapaszám mellett szerepeljen a csapafektetés ideje is.
 • A csapa kidolgozását 20 órával a fektetés után lehet megkezdeni.
 • A  bírók ügyeljenek arra, hogy semmilyen zavaró körülmény ne legyen. A  kísérők 30 méternél közelebb nem mehetnek, a csapát oldalról 10-20 méter  távolságot tartva követhetik, hogy ne taposhassák össze a nyomot.
 • A  munka megkezdése előtt a bíró mutassa meg a rálövés helyét a vezetőnek.  A vezető bontsa le a vezetéket, fektesse le kutyáját, majd vizsgálja át  a rálövés helyét, állapítsa meg a csapa irányát. Ezután megkezdheti  annak kidolgozását. A teljes csapát önállóan kell kutyájával  kidolgoznia, a munka közben talált jeleket mutassa meg a bíróknak. A  kutya végig teljes vezetékhosszon kövesse a nyomot.
 • Ha  a kutya a csapát elveszti, arról röviden letér, de önállóan korrigálja  munkáját és visszatér a csapára, nem hiba. Ha a kutya irányt téveszt, a  bírók akkor is kövessék, hogy a vezető ne következtethessen a bírók  megállásából a csapatévesztésre. Ha a kutya annyira eltávolodik a  csapától, hogy a szomszédos csapát veszélyezteti (kb. 60-70 méter), a  bírók visszahívják, és vissza kell térnie az eredeti csapára.
 • Csak  akkor adható új csapa a kutyának, ha valamilyen rendkívüli zavaró  körülmény – amely vadászat közben nem természetes – megzavarja a kutya  munkáját (Átváltó, felugró vad nem zavaró körülmény!) Ezt a tényt az  okkal együtt fel kell vezetni a bírálati lapra. Hibás munkáért új csapát  adni nem lehet.
 • Ha  egy kutya új csapát kapott, akkor csak azt kell értékelni, az előző  csapán nyújtott teljesítményt figyelmen kívül kell hagyni.

III. A vizsga értékelése:
A  kutyának a feladatot maximum 1 óra alatt kell teljesítenie. Amelyik 1  óra alatt nem találja meg a vadat, nem minősíthető. A munka  megkezdésének és befejezésének pontos idejét a bírók tüntessék fel a  bírálati lapon.
Az értékelés szempontjai:
 A.    Vezetékmunka: a visszahívások száma az alapja az osztályzatnak és a díjbasorolásnak:
                               visszahívás nélkül               4-es
                              1 visszahívással                  3-as
                              2 visszahívással                  2-es
                              3 visszahívással                  1-es osztályzat
                              4 visszahívással:                 0.
B.  Csapatartás. értékelendő  a kutya ragaszkodása a csapához és annak pontos követése.  Oldalszél esetén kissé a nyom mellett is haladhat. Fontos, hogy a kutya akarja megtalálni a vadat.
C. Csapabiztonság:  nyugodt  munkával, mély orral, különböző természeti viszonyok között is biztosan   tartja a csapát, nem zavarja a friss vadnyom, esetleges idegen zaj.
D. Együttműködés a vezetővel:  a vezető kutyáját halkan bíztathatja, nyugtathatja, beszélgethet vele,  szükség esetén pihentetheti, elfektetheti.

Hibának számít:
·   a nem teljes vezetékhosszon végzett munka
·   ha a kutya nem érdeklődik a csapa után
·  túl gyakori bíztatás
·   a túl gyors, összpontosítás nélküli keresés
·  idegen csapák gyakori felvétele
·  vezető hátratekintése, a jelzőcédulák miatt
·  ha a vezető a vezetékkel irányít (gyeplőz).

Díjba sorolás:

I. díjas a kutya, ha a vezetékmunka 4-es.
II. díjas, ha a vezetékmunka 3-as
III. díjas, ha a vezetékmunka 2-es.
Nem kap minősítést az a kutya, amelyik vezetékmunkája 1-es, illetve, ha 0-s osztályzata van.

A  kutyák besorolása a díjon belül az elért pontszám alapján történik.  Egyező pontszám esetén a szuka, illetve, ha a nem is egyezik, a  fiatalabb kutya kerül előrébb.
Malysh kelet-szibériai lajka vércsapa kidolgozás közben
tulajdonos: Ellen Gerritsen - NL
Krasa Ohot Gl-Amur nyugat-szibériai lajka
sikeresen kidolgozott csapa végén a zsákmánnyal
tulajdonos: Nagy Margit - HU
Jesahel nyugat-szibériai lajka
sikeresen teljesített csapa végén a zsákmánnyal
tulajdonos: Arianna Tafuro - Italy
Tuja-Tövi Sztellus Ada nyugat-szibériai lajka
vércsapa teljesítés közben
tulajdonos: Kiss Mihályné - HU
Lajkák
All rights reserved - Copyright
NaMar - Nagy-völgyi Favor kennel
2004-2024
Vissza a tartalomhoz